ส่วนที่เคลื่อนไหว ปราบดา หยุ่น

ISBN:

Published: 2002

144 pages


Description

ส่วนที่เคลื่อนไหว  by  ปราบดา หยุ่น

ส่วนที่เคลื่อนไหว by ปราบดา หยุ่น
2002 | | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 144 pages | ISBN: | 6.51 Mb

11 เรืองสัน ผูกและพันกับอวัยวะมนุษย เขียนขึนเพือใหดวงตาและจินตนาการของผูอานไดเคลือนไหวแขงกัน ดวงตาคลองแคลว ชำนาญ แตลางาย จินตนาการอืดอาด โอเอ อุยอาย แตอดทนMore11 เรื่องสั้น ผูกและพันกับอวัยวะมนุษย์ เขียนขึ้นเพื่อให้ดวงตาและจินตนาการของผู้อ่านได้เคลื่อนไหวแข่งกัน ดวงตาคล่องแคล่ว ชำนาญ แต่ล้าง่าย จินตนาการอืดอาด โอ้เอ้ อุ้ยอ้าย แต่อดทนEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ส่วนที่เคลื่อนไหว":


qwear.pl

©2008-2015 | DMCA | Contact us